MAXtv To Go

PRIJAVA KORISNIKA

PROMJENA LOZINKE

  • Da biste promijenili lozinku potrebno je upisati staru lozinku i dva puta upisati novu lozinku

UNOS PIN-a

  • Da biste dobili pristup sadržaju potrebno je unijeti PIN

PROMJENA PIN-a RODITELJSKE ZAŠTITE

  • Da biste promijenili PIN potrebno je upisati stari PIN i dva puta upisati novi PIN

RODITELJSKA ZAŠTITA

  • Odaberite nivo roditeljske zaštite i upišite PIN da biste spremili podatke

PORUKA